Filozofie společnosti

Filozofie naší společnosti (KPS - Kayaba Production System) se odvíjí od principu Lean manifacturing – štíhlé výroby.

Jedná se o metodiku, kterou světu po druhé světové válce představila Toyota. Tento systém je založen na minimalizaci plýtvání. Firma postupuje přesně podle požadavků zákazníka a při práci vždy klade důraz na rychlost a přesnost.
Seznamte se s principy štíhlé výroby. Ať máte lepší představu o tom, jak pracujeme

Naše filozofie stojí na třech základních kamenech:

5 S

Zásady 5s hbitě vyjmenujeme, i když nás v noci vytrhnete z hlubokého spánku. Řídíme se jimi každý den všichni bez rozdílu. Organizujeme si podle nich práci i jednotlivá pracoviště:
 1. Roztřiď: Seiri.
 2. Ukliď: Seiso.
 3. Uspořádej (označ): Seiton.
 4. Standardizuj: Seiketsu.
 5. Dodržuj: Shitsuku.

jidoka

Pokud se během výrobního procesu výrobek poškodí, nikdy se nedostane dál. Kdykoliv totiž narazíme na vadu, daný proces pozastavíme. Nejdříve vystopujeme příčinu, tu opravíme a teprve potom výrobu opět spustíme. Neplýtváme tak prostředky na špatné kusy a snižujeme náklady.

Kanban

Cílem Kanban systému je efektivní produkce bez nadvýroby. Díky tomuto nástroji můžeme vyrábět v režimu JIT (Just in time). Produkujeme přesně dané množství výrobků ve smluveném čase a dle konkrétního zadání zákazníka. Což znamená, že nemusíme ve skladu hromadit zbytečný materiál. Objednáme si ho tolik, kolik pro zakázku potřebujeme a s ním následně pracujeme. Řídíme se aktuální potřebou.

Pilíře kvality a zdokonalování:

HYIARI-HATTO

Bezpečnost a životní prostředí jsou pro nás zásadní. V momentě, kdy odhalíme nedostatek, se mu okamžitě začneme věnovat. Zaměříme se na příčinu, navrhneme řešení a to implementujeme.

Například:
zjistíme únik oleje, takže pracoviště důkladně prohlédneme. Abychom ochránili životní prostředí i bezpečnost našich zaměstnanců, nainstalujeme na dané místo záchytnou vanu. Nehrozí tak, že někdo na podlaze uklouzne, nebo že dojde k poškození životního prostředí. Na problémy upozorňujeme i v předstihu, kdy je riziko pouze potencionální – například vidíme smotané klubko kabelu v místě, kudy denně chodí zaměstnanci na jídlo. Abychom zamezili možnému zakopnutí, situaci ihned řešíme. Kabel buď uchytíme, nebo přemístíme na bezpečnější místo.

S Hyiari-Hatto šetříme přírodu i naše zdraví.

5 Why

Když už narazíme na vadu, snažíme se odstranit její pravou příčinu. Což se lehce řekne, hůř promítá do praxe. Někdy přijmete opatření, ale tatáž chyba se neustále vrací

Co s tím?
My si jednoduše pojmenujeme problém a potom se řetězově 5x zeptáme PROČ. Funguje to asi takhle:

 1. Proč nám došly papíry do tiskárny?
  Protože jsme je nekoupili.
 2. Proč jsme je nekoupili?
  Protože jsme neměli ponětí o tom, že už nejsou.
 3. Proč jsme neměli ponětí o tom, že už nejsou?
  Protože to nekontrolujeme.
 4. Proč to nekontrolujeme?
  Protože na to nemáme čas.
 5. Proč na to nemáme čas?
  Protože máme jiné pracovní povinnosti, které musíme plnit.
Proč nám došly
papíry do tiskárny?
Protože
jsme je nekoupili.

KAIZEN

je termín pro nepřetržitý rozvoj. Tímto systémem zlepšujeme procesy ve výrobě a řízení podniku. Základní kroky Kaizenu:

 1. Práce v souladu s filozofií KPS
 2. Upozornění na problémy
 3. Vytvoření protiopatření
 4. Definování nejhlubší příčiny
 5. Navržení řešení
 6. Testování navrženého řešení
 7. Převedení řešení do praxe

POKA YOKE

Problémům se snažíme předcházet i metodou Poka Yoke. Pracoviště a procesy organizujeme tak, aby se výrobní operace daly vykonat jen jediným správným způsobem. Pokud tedy existuje jeden způsob uchycení výrobku, nemůže se stát, že ho do stroje vložíme opačně, nebo ho zaměníme za jiný. Na bezchybnosti naší práce si zakládáme.

Náš přístup vystihuje:

MONOZUKURI

Od předešlých postupů se trochu liší. Nejedná se totiž o proces, metodu, ani systém, ale o způsob myšlení. Již zmíněné procesy fungují, to ověřují desítky let jejich exitence. Pro jejich úspěch je ale nezbytné, aby jimi doslova žili všichni členové týmu.

Monozukuri je o přístupu k naší práci. V KMCZ si totiž nechodíme „oddělat to svý a šup domů“. Pracujeme s vědomím, že každý svým dílem neseme odpovědnost za kvalitu toho, co děláme. Proto se snažíme pracovat co nejlépe a neustále se učit z nových poznatků a zkušeností.

Kvalita našich výrobků a spolehlivost dodávek stojí na týmové práci, osobní disciplíně a vysoké morálce. Stejně jako filozofie celé naší firmy. Zákazník je pro nás vždy na prvním místě.